SBN SAP Analytics Cloud – et virtuelt nettmøte

Start: 18/03 09:00

SBN SAP Analytics Cloud – et virtuelt nettmøte i faggruppe/Innoteam SAC

March 18th, 2020 - 09:00-15:00

Sett av denne dagen til kunnskapsdeling og inspirasjon. Alle medlemmer av SBN og alle som har interesse av Analytics, Reporting og/eller SAC, enten man har SAC eller lignende systemer eller vurderer å se nærmere på dette, kan og bør delta.

 • Equinor ved Sveinar Urstad gir status og roadmap i sitt  SAC-prosjekt samt presenterer hvordan de har laget integrasjon mellom stories og eget MIS (Management Information System)
 • Ey Skye gir et innlegg om valutahåndtering i SAC Planning og snakker rundt ML biblioteket i SAP.
 • Maria Lomonosova fra SAP Norge gir 3 korte innlegg :
  1. SAC Analytics Designer: funksjonsoversikt, kort demo. Diskusjon av roadmap.
  2. SAC roadmap generelt: hva er fokusen i produktutvikling.
  3. SAC Smart Predict: funsksjonsoversikt i demo format. Diskusjon av roadmap.
 • Statkraft forteller om sine overordnede tanker og visjoner rundt bruk av SAC i egen organisasjon. Både dashboards og planning tenkes lagt i skyen og planning i SAC. Praktiske eksempler fra forretningen på Procurement med live connection til data.
 • Orkla vil fortelle om sitt prosjekt for valg av PowerBI uten at planning var en del av premissene.
 • Norgesgruppen deler tanker om sitt prosjekt hvor SAC kobles på BW4HANA for å lage dashboards med tanke på å dele informasjon både intern och eksternt
 • Aibel vil i sitt innlegg si litt om hvor de går fra, hva de ønsker å få til og hvor de er akkurat nå i sitt SAC-prosjekt
 • Itelligence/Nortura deler erfaringer om sitt SAC-prosjekt

I tråd med SBN's mandat om kunnskapsdeling og erfaringsutveksling er verdien av mindre faggrupper eller SIG (Special Interest Groups)  først og fremst at deltagerne, som i tilfelle med SAC Innoteam,  kan legge frem/presentere og diskutere felles problemstillinger og utfordringer i en ramme som innbyr til dialog og diskusjon og dermed erfaringsutveksling.  Felles for alle er at vi møter stadig sterkere krav fra ulike grupper i organisasjonen, som trenger bedre, mer relevant og mer oppdatert informasjon for å ta beslutninger og lede virksomheten.

Sett av dagen allerede nå og meld deg på. Din deltagelse og eventuelt ditt bidrag er det som skal til for å få et levende "Community" på ditt fagfelt.

The event was evaluated Fantastic = 6,1 on a scale 1-7.

OBS! Pga av Covid-19 situasjonen vil dette møte skje via Remote Access. Logon info vil bli tilsendt etter registrering. 

Har du spørsmål, ta kontakt.

På vegne av Sveinar Urstad og meg selv.
Med vennlig hilsen

Didrik ArstadDidrik Arstad
Head of Innovation Team Finance
SBN - SAP Brukerforening i Norge
Mob: +47 90562921
Epost: didrik.arstad@adfahrer.com
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/didrikarstad

 

Link to pictures from last year

Link to agenda from last year

Password for the video recordings is visible when logged in with a valid membership


Tags: ey skye, finance, analytics, ntt data business solutions, sap, sap knowledge

Agenda

09:00-09:10

Velkommen og introduksjon av Dagen og Programmet
Didrik Arstad - Head of Innoteam Finance in SBN

09:10-09:55

SAC@Equinor – Current implementation status
Sveinar Urstad, Irene Røssland og Steinar Ellingsen - Equinor ASA

 • SAC and overall architecture for BI landscape 
 • SAC Roadmap in Equinor
 • Implementation status
 • Demo of SAC stories 
 • Gullfaks OPEX story (Steinar)
 • CO2 Intensity Dashboard (Irene)
 • Evt.  Også Task Manager Dashboard (Sveinar)

Slides

09:55-10:45

Statkraft – Experiences with use of Self-Service Story building and Application Designer in SAP Analytics Cloud
Inger Marie Solbrekke - Statkraft ASA

 • Road Map for visualisation tools in Statkraft 
 • Roll out of Self-service Story Building in SAC Statkraft
 • Standardised Dashboards from Lumira to Application Designer in SAC– Pilot Procurement in Statkraft

10:45-11:30

Nortura – bruk av SAP Analytics Cloud for rapportering
Espen Leknes- Itelligence & Øystein Fuglestad - Nortura

Nortura bruker SAP Analytics Cloud mot SAP BW for rapportering:

 • oppsett, 
 • erfaringer, 
 • single-sign on, 
 • brukerhåndtering  
 • erfaringer mot BW. 

Slides

11:30-12:00

Lunsj

12:00-12:30

Valutahåndtering i SAC - Machine Learning og SAC
Petter Huseby - EY Skye

 • Valuta beregning i SAP Analytics Cloud – En introduksjon
  • Hvordan bygge datamodellen som støtter valuta beregninger.
  • Import av valutakurs data
  • Hvordan bygge stories med støtte for valuta beregninger. 
 •  Machine Learing i SAP Analytics cloud - Presentere et konsept med HANA Express.
  • Live kobling til HANA express server
  • Bygge en Flowgraph med en K-Nearest Neighbor funksjon.

Slides

12:30-13:00

Orkla’s valg av Power BI
Shahzad Gul - Orkla IT Senior Consultant BI , Data Management & Analytics

 • Bakgrunn
 • Vurderingskriterier
 • Kort om Proof of Concept 
 • Key findings og Beslutning
 • Erfaringer så langt
 • Veien videre

Slides

13:00-13:30

Status for SAC i Aibel
Stein Rynning Moshuus - Aibel AS BI & Improvement Manager, SAP/ ERP department IT

 • Hvor går vi fra
 • Hva ønsker vi å få til
 • Hvor er vi akkurat nå

Slides

13:30-13:40

Pause

13:40-14:15

Samhandling i verdikjeden – NorgesGruppens mål med SAC
Gunnar Freyr Gunnarsson og Veronica Fernandez Kelly - Norgesgruppen

 • Samhandling i verdikjeden is a project which aim is to strengthen the collaboration between NorgesGruppen and its suppliers by sharing more data and insight 
 • Overview of architecture
 • Overview of purpose of SiV
 • Describe how we approach the front end design
 • Discuss some relevant SAC functionality for the project (lessons learned)

Slides

14:15-14:55

SAC Roadmap
Maria Lomonosova -  SAP Norge

 • SAC Analytics Designer: funksjonsoversikt, kort demo. Diskusjon av roadmap.
 • SAC roadmap generelt: hva er fokusen i produktutvikling. 
 • SAC Smart Predict: funsksjonsoversikt i demo format. Diskusjon av roadmap.

Slides

14:55-15:00

Oppsummering og avsluttende kommentarer
Didrik Arstad - Head of Innoteam Finance in SBN

Number of participants: 49

 • Kristin Valle  
  Equinor
 • Cecilie Eckhardt  
  EY Skye
 • Ashish Garg  
  Statkraft AS
 • Tilde Brunnberg  
  Equinor
 • Steinar Ellingsen  
  Equinor
 • Sveinar Urstad  
  Equinor
 • Roland zum Busch  
  NorgesGruppen Data AS
 • Mette Enoksen  
  Equinor
 • Kelly Veronica Fernandez  
  NorgesGruppen ASA
 • Marte Asphaug Solbjørg  
  TechnipFMC
 • Inge Løvåsen  
  Statkraft AS
 • Inger marie Solbrekke  
  Statkraft AS
 • Britt Randi Amundsen  
  Pearl Norge AS
 • Didrik Arstad  
  SBN - Adfahrer AB
 • Stein Rynning Moshuus  
  Aibel AS
 • Irene R Røssland  
  Equinor
 • Stig Halvorsen  
  Pipelife Norge AS
 • Morten Simonsen  
  Matiq AS
 • Bjørn Kåre Amdal  
  Zalaris HR Services Norway AS
 • Sveinung Gehrken  
  S5 Consulting AS
 • Albert Roll  
  Aker Solutions AS
 • Fernandez Kelly Veronica  
  Norgesgruppen ASA
 • Marthe Soyland Ruud  
  Borregaard AS
 • Erik Schmelck  
  Coop Norge SA
 • Bernt Bakken  
  SBN-Adfahrer
 • Martin Brownsword  
  SBN-Adfahrer
 • Erik Jørgensen  
  Forsvaret
 • Karl Olav Gravdal  
  Kværner ASA
 • Jacob Prescott  
  Forsvaret
 • Randi Kleven  
  Statkraft AS
 • Unni Sedberg  
  Equinor
 • Jørgen Lien  
  Gyldendal ASA
 • Andrea Ivarson  
  Gyldendal ASA
 • Hanne Rolland Myklebust  
  Ark Bokhandel AS
 • Maria Lomonosova  
  SAP Norge AS
 • Petter Huseby  
  EY Skye AS
 • Elisabeth Utne  
  Arcus-Gruppen AS
 • Kristoffer Loftesnes  
  Arcus-Gruppen AS
 • Shahzad Gul  
  Orkla IT AS
 • Gunnar Freyr Gunnarsson  
  Norgesgruppen ASA
 • Ronny Kolberg  
  Bouvet Norge AS
 • Øystein Fuglestad  
  Matiq AS
 • Jorunn Fjone  
  Equinor
 • Svein Kolden  
  Basis Consulting
 • Elena Isaksen  
  Cap Gemini Norge AS
 • Lisbeth Stenersen  
  TechnipFMC
 • Laila Trætli  
  Helse Midt-Norge
 • Renate Rykkje Thoresen  
  Bouvet Norge AS
 • Rune Nilsen  
  Statkraft AS