Sariba deler av sine erfaringer fra implementering av SAP SuccessFactors


Posted by Joakim Löves on 15/04/2021 10:49

Sariba

Skal du implementere et nytt HR-system? Da vet du at dette er en omfattende prosess, og at det er mange valg og avgjørelser som skal tas. Du må både ta stilling til hvilke funksjonalitet din nye løsning skal dekke, samtidig som du må ha fokus på hvilke gevinster du ønsker å realisere.

God prosjektledelse, både internt og fra leverandørens side er også viktige faktorer å ta hensyn til. Her er det også mye du må huske på og ta hensyn til. En riktig god prosjektleder har god kontroll på både kritiske suksessfaktorer og risikohåndtering i prosjektet. Men hva legger vi egentlig i dette?

Bli med når vår dyktige kollega, Christian Olsen, deler av sine erfaringer fra implementering av SAP SuccessFactors. Christian har verdifull prosjektledererfaring fra både kunde- og leverandørsiden. Dette gjør at han har en unik innsikt i hva som skal til for å gjennomføre et vellykket prosjekt.

Sett av en time og få med deg når Christian deler sin erfaring med deg. Han vil blant annet snakke om:

  • Erfaringer knyttet til implementering av SAP SuccessFactors
  • Hvilke kritiske suksessfaktorer du bør ha fokus på for å lykkes
  • Risikohåndtering i prosjekter
  • Gevinstrealisering
  • Prosesshåndtering (as-is, to-be)

Tidspunkt:
 22. april (Torsdag) 10:00 - 11:00

Talare:
Christian Olsen, Sariba

Les mer og registrer deg herSariba


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba