Synes du refusjon av sykepenger er vrient?


Posted by Joakim Löves on 23/02/2022 09:41

Sariba

Er du en av dem som opplever at prosessen rundt sykelønnsrefusjon er både komplisert og arbeidskrevende? Sliter du med å holde rede på regelverket? Og opplever du at refusjon av sykepenger går tapt fordi refusjonskrav blir sendt for sent til NAV? Vi er absolutt enige i at refusjonsprosessen kan være både komplisert og tidkrevende, og vi har dessverre vært vitne til at penger går tapt fordi frister ikke overholdes.

De gode nyhetene? Det finnes en glimrende løsning som hjelper deg med å håndtere hele refusjonsprosessen! Denne løsningen levers i SAP Lønn, og er tilgjengelig både for deg som har SAP Lønn onprem, og for deg som har valgt skyløsningen SAP Employee Central Payroll (ECP).

Om du har SAP Lønn onprem, ECP, eller et helt annet lønnssystem vil vi uansett anbefale deg å lese resten av denne artikkelen. Vår påstand er at refusjonsløsningen i SAP vil forenkle og forbedre refusjonsarbeidet til de aller fleste norske bedrifter!

Les hele artikkelen på denne lenken


Sariba


More news in the same category

Tags: hr, remuneration, sariba