Vi minner om SBN SAP Analytics Cloud - 18.mars 0900 - 1500


Posted by Didrik Arstad on 27/02/2020 09:18

SBN SAP Analytics Cloud – et virtuelt nettmøte i faggruppe/Innoteam SAC
OBS! Pga av Covid-19 situajonen vil detta møte skje via Remote Access.

March 18th, 2020 - 09:00-15:00

Sett av denne dagen til kunnskapsdeling og inspirasjon. Alle medlemmer av SBN og alle som har interesse av Analytics, Reporting og/eller SAC, enten man har SAC eller lignende systemer eller vurderer å se nærmere på dette, kan og bør delta.

 • Equinor ved Sveinar Urstad gir status og roadmap i sitt  SAC-prosjekt samt presenterer hvordan de har laget integrasjon mellom stories og eget MIS (Management Information System)
 • Ey Skye gir et innlegg om valutahåndtering i SAC Planning og snakker rundt ML biblioteket i SAP.
 • Maria Lomonosova fra SAP Norge gir 3 korte innlegg :
  1. SAC Analytics Designer: funksjonsoversikt, kort demo. Diskusjon av roadmap.
  2. SAC roadmap generelt: hva er fokusen i produktutvikling.
  3. SAC Smart Predict: funsksjonsoversikt i demo format. Diskusjon av roadmap.
 • Statkraft forteller om sine overordnede tanker og visjoner rundt bruk av SAC i egen organisasjon. Både dashboards og planning tenkes lagt i skyen og planning i SAC. Praktiske eksempler fra forretningen på Procurement med live connection til data.
 • Orkla vil fortelle om sitt prosjekt for valg av PowerBI uten at planning var en del av premissene.
 • Norgesgruppen deler tanker om sitt prosjekt hvor SAC kobles på BW4HANA for å lage dashboards med tanke på å dele informasjon både intern och eksternt
 • Aibel vil i sitt innlegg si litt om hvor de går fra, hva de ønsker å få til og hvor de er akkurat nå i sitt SAC-prosjekt
 • Itelligence/Nortura deler erfaringer om sitt SAC-prosjekt

I tråd med SBN's mandat om kunnskapsdeling og erfaringsutveksling er verdien av mindre faggrupper eller SIG (Special Interest Groups)  først og fremst at deltagerne, som i tilfelle med SAC Innoteam,  kan legge frem/presentere og diskutere felles problemstillinger og utfordringer i en ramme som innbyr til dialog og diskusjon og dermed erfaringsutveksling.  Felles for alle er at vi møter stadig sterkere krav fra ulike grupper i organisasjonen, som trenger bedre, mer relevant og mer oppdatert informasjon for å ta beslutninger og lede virksomheten.

Sett av dagen allerede nå og meld deg på. Din deltagelse og eventuelt ditt bidrag er det som skal til for å få et levende "Community" på ditt fagfelt.

Didrik ArstadDidrik Arstad
Head of Innovation Team Finance
SBN - SAP Brukerforening i Norge
Mob: +47 90562921
Epost: didrik.arstad@adfahrer.com
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/didrikarstad

Her kan du melde deg på:

More news in the same category

Tags: finance, analytics, sap knowledge, sbn