Sopra Steria er en ledende aktør i Europa innen digital transformasjon. Selskapet er et resultat av fusjonen mellom de to store internasjonale konsulentselskapene Sopra og Steria i september 2014.

Vi har en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer, deriblant strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift.

Tjenesteporteføljen dekker hele verdikjeden – fra idéutvikling, styring og ledelse til utvikling, gjennomføring og videre forvaltning. Dette er våre hovedtjenester: