HR dagene 11.mai (Oslo) og 12. mai (Stavanger).


Posted by Bernt Bakken on 09/05/2022 11:17

Da har vi klar programmet for våre HR-dager som skal holdes i Oslo 11. mai og Stavanger 12. mai. Da vi fikk klare tilbakemeldinger fra flere medlemsbedrifter om at det var stor interesse for å treffes fysisk både i Oslo og Stavanger, prøver vi et nytt opplegg i år. To drøye halve dager med forskjellig program som til sammen gir et komplett program.

Vi legger opp til fysisk deltakelse begge steder med gode pauser til å snakke sammen. Det vil også være mulig å delta virtuelt på begge dager. Vårt håp er du er deltar fysisk i nærheten av der du bor og virtuelt den andre dagen.

For ordens skyld kan vi nevne at Marit Andersen fra SAP vil være tilstede både i Oslo og Stavanger, men med forskjellige innlegg. Marit vil også være tilgjengelig i 30 minutter etter møtet for å svare på spørsmål fra interesserte. Det vil være en uformell sesjon som ikke blir tatt opp eller overført virtuelt.

Agenda og påmelding til Oslo og Stavanger
 Minner også om vårt webinar: Hvordan skaper vi attraktive arbeidsopplevelser? 
29. april klokken 09:00 ved Jan Marsli, Sariba. 

- Tiltrekk og behold de beste medarbeiderne

Lær hvordan våre kunder knytter sammen feedback fra ansatte og operasjonsdata for å skape attraktive arbeidsopplevelser; Hvor medarbeiderundersøkelser, lederevalueringsdata, Employee Central og SAP data gir det helhetlige bilde som trengs for å skape en arbeidsplass hvor få slutter og de beste har lyst å jobbe.

Mer info og påmelding
 


Hvis har spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt.

Bernt BakkenBernt Bakken
Head of HR, Remuneration
SBN - SAP Brukerforening i Norge
bb@adfahrer.com,
+47 480 34 248

 


More news in the same category

Tags: cognizant, dormakaba, effective people, epi-use labs, hr, remuneration, opentext, sap, sap knowledge, sariba, zalaris