85 påmeldt til Energi-dagen 9. mars


Posted by Bernt Bakken on 02/03/2021 08:44

Da er vi klar for vårt årlig møte for SAP interesserte innen Energi (Olje & Gass). På grunn av omstendighetene møtes vi for første gang virtuelt den 9. mars. Nå har vi faktisk hatt disse faggruppemøtene hvert år siden 2013 og de har etter hvert blitt en av de viktigste møteplassene for SAP interesserte innen energibransjen.  Agendaen i år har fokus på S/4HANA og integrasjon for logistikk samt innovasjon/visualisering innen Enterprise Asset Management. I tillegg får vi siste nytt fra Equinor sitt arbeid med Peppol/EHF for innkjøpsområdet. I år har det vært store interesse fra våre partnere å være med og vi har flere spennende presentasjoner fra dem, i tillegg til kundepresentasjoner fra våre medlemmer Wintershall Dea, ConocoPhillips og Equinor.  

For mer info om agendaen og påmelding:
https://sbn.no/no/catalog/products/sbn-energy-day-2021

Fjorårets møte hos AkerBP som hadde 92 deltagere ble faktisk det siste F2F-møte vi inntil videre har holdt i SBN, og vi håper at vi ‘ser’ minst like mange i år. Det er et ganske variert program og da møtet holdes virtuelt er det jo mulig å velge hva man tror er interessant og delta på det. Vi skal gjøre vårt beste for å følge det oppsatte tidsplanen. Møtet er selvfølgelig åpent for og bør være interessant for interesserte fra andre bransjer også.

Jeg vil også benytte muligheten til å nevne et webinar som bør interessant for dere i disse tider. Den 19. februar vil SBN sammen med SAP og Deloitte holde webinaret: Climate - How your company creates a difference. Her vil blant annet Trond Røvang fra SAP ha et innlegg om Sustainability in the Modern Supply Chain.

For mer info om agendaen og påmelding:
https://sbn.no/no/catalog/products/Climate-How-your-company-creates-a-difference

Hvis spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med meg.

Bernt BakkenBernt Bakken
Head of Energy & Logistics in SBN
SBN - SAP Brukerforening i Norge
+47 480 34 248
bb@sbn.no


 

 

More news in the same category

Tags: bouvet, deloitte, logistics, sap knowledge